BOVET 1822, 2016 yılında yenilikçi göstergeleri ile manşetlerde yer alan Récital 18 Shooting Star®modelini
tanıtmıştı. Bu saate atfedilmiş olan ödüller modelin rakipsiz kimliğini ve başarılarını kanıtlar nitelikte.
Récital 20 Astérium® modeli ise ünü yayılmış olan halefinin başlatmış olduğu geleneği; eşi benzeri görülmemiş
mekanik göstergelere sahip tipik kasa şekli ve süslemeleri ile kusursuz bir biçimde devam ettiriyor. Bunun da
ötesinde bu iki saat modeli ile oluşan diptik bizi zamanın ve uzayın ötesinde gerçek bir felsefik seyahate çıkarıyor.
Bu saatler ile Pascal Raffy ve BOVET 1822 saat ustaları bizleri zamanın kökenine inmeye ve evreni keşfetmeye davet
etmekte. Saat ustaları 24 zaman dilimi içeren Shooting Star için havada süzülüp gezegenimizin gökyüzünden
görünüşünü sunarken, bu yeni saat için Dünya’ya geri dönerek bakışlarını gökyüzüne çevirdiler.
Zaman ve uzay kavramları birbirleriyle ilgili ve bağlantılıdır. Uzayı gözlemlemek aslında zamanı gözlemlemektir:
şimdiye ve geçmişe gitmek, kökenlerimize ve evrenin köklerine inmektir. İnsanlığın doğuşundan bugüne dek bu
gözlemler sonucu entellektüel, bilimsel ve hatta manevi bilgi birikimimiz oluşmuştur. Zamana ve uzaya olan
düşkünlüğümüz bizim en vahşi hayallerimizi gerçekleştirmemizi sağlamış ve bilimde, anatomide, uzay keşiflerinde
ve elbette ki yüksek saatçilikte en önemli buluşların yapılmasını mümkün kılmıştır.

Bovet Recital 20 Asterium

Zamanı gerçek koleksiyonerler, spekülatif yatırımcılardan çok daha fazla sevmekte. Tutkuları zaman ölçerlerin ve
zamanın felsefik, evrensel boyutunun ötesine geçiyor. İşte bu meraklarından ötürü Pascal Raffy ve BOVET
1822’deki sanatkarlar gökyüzüne olan seyahati tasarladı, geliştirdi ve üretti: Récital 20 Astérium®.
Zaman, yıldızların gökyüzündeki konumlarına göre belirlenmektedir. İnkar edilemez bu gerçek baz alınarak bu
nadir parçada gece göğü “başrolde” oynamakta. BOVET 1822’de komplikasyon geliştirilmesine hükmeden temel
prensiplere sadık kalan bu gökyüzü haritası işlevsel, hassas, anlaşılması kolay olması için tasarlandı. Bu amaç
doğrultusunda BOVET 1822 teknisyenleri Dünya’dan görülebilen yıldızları ve takımyıldızlarını – başdöndüren
güzellikte ve gerçeğine yakın bir gökyüzü yaratmak için Super-LumiNova®kaplanmadan önce lazerle biçim verilen
– bombeli, yarı saydam mavi kuvars üzerine detaylandırmaya karar verdiler. Gerçekliğe en fazla yaklaşabilmek için
gökyüzündeki en uzak yıldızlar en üstte resmedilirken ufka yakın olan yıldızlar kadranın dış kenarlarında
konumlandırılmıştır. Ancak Pascal Raffy ve zanaatçıları aynı özeni saatin mekanik hassaslığına göstermemiş olsalar
kadran üzerindeki bu eşsiz kusursuzluğun hiçbir değeri olmazdı. Bu amaçla yıldız takvimi geliştirdiler. Dünyanın
yörünge dönüşü (bir yıldız yılı olarak bilinir) 365 gün, 6 saat, 9 dakika ve 9.77 saniyedir, ya da bir başka deyişle
365.25 gündür. Açık nedenlerden dolayı; Miladi takvimde bir yıl 365 güne yuvarlanmak zorunda kalınmış ve arta
kalan süre her dört yılda bir ilave gün olarak eklenerek artık yıl kavramı ortaya çıkmıştır. Miladi takvim günlük
hayatımızı idare etmemiz için kusursuzdur ve ve her dört yılda bir yeniden eşzamanlama yapılana dek yıldız
yılından sadece 0.25 gün sapması bulunmaktadır. Saat üretiminde kullanılan takvimler genelde – sonsuz takvim ya
da haricindekiler – Miladi takvimi baz almaktadır ve bu da zamanı okurken büyük hatalar yapılmasına neden
olmaktadır.

Bu nedenle, dünya yörüngesinin gerçek süresini yansıtmak amacıyla Astérium®’daki gece göğü ve yıldız
göstergeleri 365.25-günlük bir döngü üzerinden hesaplanan bir yıllık takvim ile yönetilmekte. Bu kadran ve
saatçilikteki kusursuzluk sayesinde gökyüzündeki yıldızların konumu rakipsiz bir hassasiyetle gösterilebilmekte.
Astérium® geliştirilirken karmaşık bir beceri gerektirirken saati ters çevirdiğinizde safir camın altından
görebileceğiniz mekanizması ve sarmal donanımı sade, anlaşılması kolay ve güvenilir olacak şekilde tasarlandı.
Saatin arkasında tek bir ana kol ile görebileceğiniz astronomik göstergeler bulunmakta. Bu kol aslında yıllık takvim
sayesinde hareket etmekte, ve bu sayede her 365.25 günde bir tam tur dönüşünü tamamlamakta. Kasa arkasındaki
çerçeveye yerleştirilmiş olan yıllık takvim (günler ve aylar) gece göğünü ayarlamaktadır. Saat ve dakika kolunu
ayırarak her ikisinin de gece göğüne göre konumlandırmasını ve böylelikle yıldız bilgisinin de çok çabuk bir şekilde
ayarlanmasını sağlayan kurma kolu yardımıyla yıllık takvim çok rahat bir biçimde ayarlanabilmektedir. Bunu
yapabilmek için kullanıcı kurma kolu orta konumdayken saati ayarlamadan önce, ana kolu doğru tarihi gösterene
dek ilerleterek yapabilmekte. Bu operasyon, sonsuz takvimi ayarlarken harcanan süreden çok daha az bir süre
gerektirmekte ve düzeltme ihtiyacı olmamaktadır. Ayrıca takımyıldızları tarafından sembolize edilen zodyak
işaretleri de aynı kolun üzerinde güneş sembolü işlemiş olan tarafı ile göstermekte. Saatin merkezine doğru
gidildikçe mevsimler, gün dönümleri ve ekinokslar görülmekte.

Bovet Recital 20 Asterium

Saatin ön tarafına geri dönersek yeni ilave göstergeler bulunduğunu görmekteyiz. Gece göğünün sol alt ve sağ alt
tarafında iki yarımküre göstergeleri bulunmakta; soldakinde zaman denklemi göstergesinin hemen üzerinde ayın
evreleri gösterilmekte.

Gerçek bir güneş günü – güneşin zirvede olduğu zaman özdeş bir noktadan iki kez geçmesi için gerekli olan
zaman aralığına denk gelmekte – yıl içerisinde farklılık göstermektedir. Aslında Dünya’nın kendi ekseni etrafında
360°dönmesi tam olarak 23 saat ve 56 dakikada gerçekleşmekte. Ancak Dünya’nın yörüngesinin elips şeklinde
olmasından ötürü, ortalama 24 saatlik güneş gününe kıyasla, güneş zirvedeyken özdeş noktaya ya daha önce ya da
daha geç varacaktır.

Aşağıdaki grafik güneşin ortalama güneş gününe göre daha geç olması durumunu göstermekte:

1’den 2’ye = 360° = 23 saat 56 dakika
1’den 3’e = gerçek güneş günü = > 24 saat
Güneş daha geç konumda

Dünya’nın elips yörüngesine bağlı olarak güneş iki dilim arasında geç konumda olacak ve aynı şekilde ortalama
güneş günümüze oranla iki dilim arasında da erken olacaktır. Zaman denklemi eğrisini aşağıda daha detaylı
görebilirsiniz:

Bovet Recital Grafik 2

İşte Astérium® üzerinde bulunan zaman denklemi göstergesi de tam olarak bu eğrisiyi yansıtmakta. Elbette ki
daha doğru ve net bir bilgi için sonsuz takvim yerine yıllık takvim kullanılması daha doğru olacaktır.

Gece göğünün sağ alt köşesinde ise ayın evresi ve zaman denklemi göstergelerinin simetrik olarak tam karşısında
yine yarımküre bir gösterge bulunmakta. Bu göstergenin iç tarafı, sabit bir belirteç altında hareket ederek 10
günlük güç rezervini göstermektedir. Bunun hemen üzerinde konumlandırılmış olan retrograd dakika kolu ise
göstergenin dış kenarında görülmekte.

Yıldız zamanına göre saatler 24 saatlik kadran üzerinde gece göğünün hemen altında yer almakta olup saydam
quartz altından net bir biçimde görülebilmekte. Kolay kullanım sağlaması ve okunabilirliği en uygun hale getirmesi
için akrep aynı anda üç fonksiyonu üstelenecek şekilde tasarlanmış: zamanı göstermek, harita okunmasını
kolaylaştırmak için kuzeyi göstermek ve gece göğünün eliptik özelliğini taşımak. Safir kubbenin kavislerini takip
ettiğinizde üç yönlü bu kol markanın farklı yeteneklerini sembolize etmekte. Geliştirilmesinden titiz el işçiliğine
yüksek teknoloji ustalığından mekanik işlemesine kadar, bu saat kolunun üretilmesi BOVET 1822 zanaatkarlarının
ustalıkla gerçekleştirmiş olduğu teknik özelliklerin bir araya toplanmasının bir sonucudur.

Bovet Recital 20 Asterium

Sadece 60 adet üretilecek olan Astérium® mekanizmaları – özel talepler de dahil olmak üzere – farklı alternatiflerle
üretiliyor olacak. Bu rakam elbette ki tesadüf değil: altmış rakamı bilimin doğuşundan bu yana geometrinin,
coğrafyanın, astronominin ve zaman denkleminin temelini oluşturmaktadır.

Koleksiyonerler 195 yıldır BOVET 1822’de zanaatkarlarca isteğe göre uyarlanabilen kırmızı altın, beyaz altın ya da
platin kasa alternatiflerinden birini seçebilir.

Yeni bir saatten çok daha ötesi olan Récital 20 Astérium® tourbillon zamanın ve uzayın evrensel ve sonsuz
mesajını; gökyüzünde sergilenen bu büyüleyici bale koreografisini sembolize etmekte.